محصولی یافت نشد

بیانیه

از آنجایی که ما به طبیعت انسان احترام می گذاریم، فرمول های ما از ساختار پوست الهام گرفته شده و تعادل آن را حفظ می کند. محصولات ما تحت لیسانس شرکت سُسکین در فرانسه بوده، از لحاظ زیست سازگاری آزمایش شده و تاب آوری بهینه ای را تضمین می کند. محصولات ما جهانی و مناسب برای مرد و زن بوده، مکانیسم های بیولوژیکی را به منظور اثربخشی فوری و طولانی مدت بازتولید می کند.

ارزش های ما
نو آوری

نو آوری

در سُسکین، با بیش از 30 سال فعالیت، هنر فرموله کردن مواد اولیه یک امر تجربی ست. از آنجا که علم در حال پیشرفت بوده و مقررات تکامل می یابند، دیدگاه ما نیز نسبت به مواد اولیه نیز تغییر می یابد. ما متقاعد شده ایم که با تمرکز بر مواد اولیه ضروری، می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم، از این رو توجه ویژه ای به کیفیت مواد اولیه و ترکیبات آن در محصولات خود داریم. این رویکرد مینیمالیستی برای ما منبعی از نوآوری مداوم بوده و برای شما تضمین نتیجه ای ایده آل و بهتر را به ارمغان می آورد.

اشتیاق

اشتیاق

فراتر از پیچیدگی فرمول ها در سُسکین، ما با کنترل کامل بر خرید مواد اولیه، فرآیند تولید و اخذ استانداردهای لازم فراتر می رویم. این کنترل برای ما امکان ردیابی و هوشمندی در ایجاد ایمنی مطلوب، سطح ثابتی از کیفیت و قیمت های منصفانه را فراهم می سازد.

احترام

احترام

از آنجایی که سُسکین از پوست ما محافظت می کند، محیط زیست ما را نیز به واسطه داشتن فرمولاسیون و بسته بندی سازگار با طبیعت، حفظ می کند. تمامی فعالیت های علمی ما بدون انجام آزمایشات حیوانی می باشد. امنیت و رفاه کارکنان ما نیز در مرکز توجه این شرکت بوده که نقش اجتماعی خود را در منطقه ایفا می کند.