محصولی یافت نشد

سُسکین

کرم انرژی زا و مرطوب کننده C10%

سُسکین

کرم انرژی زا و مرطوب کننده C10%

دیدگاه کاربران 0
تماس بگیرید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
  • توضیحات

  • دیدگاه کاربران

خطوط ریز و ناهماهنگی رنگ چهره را کاهش می دهد. مرطوب کننده عمیق پوست می باشد. 


کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% برای چه پوستی مناسب است؟ 

پوستی که دچار بروز علائم پیری زودرس شده است، پوستی که دچار فقدان درخشش و طراوت است. 


چرا از کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% استفاده می کنیم؟ 

+ به دلیل مرطوب کنندگی، نرم کنندگی و حجم دهندگی پوست
 + احیای درخشش و طراوت پوست
+ بافت سبک و مخملی که تاتیری غیرچرب بر روی پوست دارد. 


مواد موثره کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% چیست؟ 

حاوی  20% لیپوزوم های ویتامین C است که آثار خستگی پوست را از بین برده و در حین احیای درخشندگی و طراوت پوست، خطوط ریز و چین و چروک را کاهش می دهد. 
شی باتر ترکیب شده با گلیسرین گیاهی، عملکرد سد دفاعی پوست را تقویت کرده و آبرسانی بادوامی برای پوست فراهم می کند. 
هیالورونیک اسید: تاثیری قابل مشاهده در حجم دهندگی و نرم کنندگی پوست دارد. 


روش مصرف کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10%

مرحله دوم از روتین مراقبت پوستی شما می باشد. هر صبح و/یا شب، بر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده کنید. 


ترکیبات کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10%

آب، ستیل الکل، PEG-15 استئاریل اتر، گلیسیرین، اکتیل دودکانول، PEG-100  استارات، گلیسریل استارات، ایزوپروپیل پالمیتات، دی متیکون، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلوئیل دی متیل تارات کوپلیمر، موم زنبور عسل، پنتیلن گلیکول، شی باتر، کاپریلیل گلیکول، کلروفنسین، دیسایلن گلیکول، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، دی سدیم EDTA ،سدیم آسکوربیل فسفات، تری اتانول آمین، سربیتان ایزواستارات، پلی سربات60 ،توکوفریل استات، سدیم هیالورونات، رنگ زرد /19140 CI ،رنگ قرمز/14700 CI رنگ قرمز/ 17200 CI 


لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند.
 
خطوط ریز و ناهماهنگی رنگ چهره را کاهش می دهد. مرطوب کننده عمیق پوست می باشد. 


کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% برای چه پوستی مناسب است؟ 

پوستی که دچار بروز علائم پیری زودرس شده است، پوستی که دچار فقدان درخشش و طراوت است. 


چرا از کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% استفاده می کنیم؟ 

+ به دلیل مرطوب کنندگی، نرم کنندگی و حجم دهندگی پوست
 + احیای درخشش و طراوت پوست
+ بافت سبک و مخملی که تاتیری غیرچرب بر روی پوست دارد. 


مواد موثره کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% چیست؟ 

حاوی  20% لیپوزوم های ویتامین C است که آثار خستگی پوست را از بین برده و در حین احیای درخشندگی و طراوت پوست، خطوط ریز و چین و چروک را کاهش می دهد. 
شی باتر ترکیب شده با گلیسرین گیاهی، عملکرد سد دفاعی پوست را تقویت کرده و آبرسانی بادوامی برای پوست فراهم می کند. 
هیالورونیک اسید: تاثیری قابل مشاهده در حجم دهندگی و نرم کنندگی پوست دارد. 


روش مصرف کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10%

مرحله دوم از روتین مراقبت پوستی شما می باشد. هر صبح و/یا شب، بر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده کنید. 


ترکیبات کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10%

آب، ستیل الکل، PEG-15 استئاریل اتر، گلیسیرین، اکتیل دودکانول، PEG-100  استارات، گلیسریل استارات، ایزوپروپیل پالمیتات، دی متیکون، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلوئیل دی متیل تارات کوپلیمر، موم زنبور عسل، پنتیلن گلیکول، شی باتر، کاپریلیل گلیکول، کلروفنسین، دیسایلن گلیکول، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، دی سدیم EDTA ،سدیم آسکوربیل فسفات، تری اتانول آمین، سربیتان ایزواستارات، پلی سربات60 ،توکوفریل استات، سدیم هیالورونات، رنگ زرد /19140 CI ،رنگ قرمز/14700 CI رنگ قرمز/ 17200 CI 


لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند.
 
خطوط ریز و ناهماهنگی رنگ چهره را کاهش می دهد. مرطوب کننده عمیق پوست می باشد. 


کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% برای چه پوستی مناسب است؟ 

پوستی که دچار بروز علائم پیری زودرس شده است، پوستی که دچار فقدان درخشش و طراوت است. 


چرا از کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% استفاده می کنیم؟ 

+ به دلیل مرطوب کنندگی، نرم کنندگی و حجم دهندگی پوست
 + احیای درخشش و طراوت پوست
+ بافت سبک و مخملی که تاتیری غیرچرب بر روی پوست دارد. 


مواد موثره کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10% چیست؟ 

حاوی  20% لیپوزوم های ویتامین C است که آثار خستگی پوست را از بین برده و در حین احیای درخشندگی و طراوت پوست، خطوط ریز و چین و چروک را کاهش می دهد. 
شی باتر ترکیب شده با گلیسرین گیاهی، عملکرد سد دفاعی پوست را تقویت کرده و آبرسانی بادوامی برای پوست فراهم می کند. 
هیالورونیک اسید: تاثیری قابل مشاهده در حجم دهندگی و نرم کنندگی پوست دارد. 


روش مصرف کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10%

مرحله دوم از روتین مراقبت پوستی شما می باشد. هر صبح و/یا شب، بر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده کنید. 


ترکیبات کرم انرژی زا و مرطوب کننده  C10%

آب، ستیل الکل، PEG-15 استئاریل اتر، گلیسیرین، اکتیل دودکانول، PEG-100  استارات، گلیسریل استارات، ایزوپروپیل پالمیتات، دی متیکون، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلوئیل دی متیل تارات کوپلیمر، موم زنبور عسل، پنتیلن گلیکول، شی باتر، کاپریلیل گلیکول، کلروفنسین، دیسایلن گلیکول، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، دی سدیم EDTA ،سدیم آسکوربیل فسفات، تری اتانول آمین، سربیتان ایزواستارات، پلی سربات60 ،توکوفریل استات، سدیم هیالورونات، رنگ زرد /19140 CI ،رنگ قرمز/14700 CI رنگ قرمز/ 17200 CI 


لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند.
 

دیدگاه کاربران

شما نیز دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.