محصولی یافت نشد

سُسکین

کرم ضدلک

سُسکین

کرم ضدلک

دیدگاه کاربران 0
تماس بگیرید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
  • توضیحات

  • دیدگاه کاربران

لک های تیره پوست را از بین برده و در طول شب رنگ پوست را احیا می کند. 


کرم ضدلک برای چه پوستی مناسب است؟ 

پوست فاقد درخشندگی، پوست دارای لک و تناژ ناهماهنگ. 


چرا از کرم ضدلک استفاده می کنیم؟

+به دلیل یک پارچه سازی، بازسازی و استحکام بخشی پوست
+ تجمع رنگدانه ها را مورد هدف قرار می دهد
+ بافت کرمی و مخملین کردن پوست پس از استفاده از محصول


مواد موثره کرم ضدلک چیست؟

 WHITE-D SOSKIN ،تغلیظ شده در هگزیل رسورسینول، تجمع رنگدانه ها را مورد هدف قرار می دهد و بدین ترتیب به کمرنگ کردن لک های قابل مشاهده پوست کمک کرده و از ظهور لک های جدید جلوگیری می کند. 
شی باتر مغذی لیپیدهای پوست بوده و به طور موثر نها را مرطوب می کند، سد دفاعی پوست را ترمیم کرده و از آن محافظت می کند.


روش مصرف کرم ضدلک:

 مرحله سوم از روتین لک درمانی پوست شما می باشد. برای استفاده به عنوان کرم شب، پس از پاکسازی، بر روی تمامی نواحی صورت، گردن و قفسه سینه استفاده کنید. با حرکات رو به بالا، ماساژ دهید تا کاملا جذب شود. از تماس با نواحی اطراف چشم خودداری کنید. استفاده برای خانم های باردار و شیرده ممنوع می باشد.


ترکیبات کرم ضدلک:

آب، نیاسین آمید، گلیسرین، ستیل الکل، پروپیلن گلیکول، PPG-15 استئاریل اتر، اکتیل دودکانول، PEG-100 استئارات، گلیسریل استئارات، ایزوپروپیل پالمیتات، دی متیکون، اتیل هگزیل متوکسی سینمات، هگزیل ریسورسینول، آلفا-آربوتین، موم زنبور عسل، شی باتر، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلوئیل دی متیل تارات کوپلیمر، صمغ زانتان، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، اتیل هگزیل گلیسرین، دی سدیم EDTA ،سربیتان ایزواستئارات، فنوکسی اتانول، پلی سربات 60 ،لیمونن، لینالول، سیترونلال. 


لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند.
 
لک های تیره پوست را از بین برده و در طول شب رنگ پوست را احیا می کند. 


کرم ضدلک برای چه پوستی مناسب است؟ 

پوست فاقد درخشندگی، پوست دارای لک و تناژ ناهماهنگ. 


چرا از کرم ضدلک استفاده می کنیم؟

+به دلیل یک پارچه سازی، بازسازی و استحکام بخشی پوست
+ تجمع رنگدانه ها را مورد هدف قرار می دهد
+ بافت کرمی و مخملین کردن پوست پس از استفاده از محصول


مواد موثره کرم ضدلک چیست؟

 WHITE-D SOSKIN ،تغلیظ شده در هگزیل رسورسینول، تجمع رنگدانه ها را مورد هدف قرار می دهد و بدین ترتیب به کمرنگ کردن لک های قابل مشاهده پوست کمک کرده و از ظهور لک های جدید جلوگیری می کند. 
شی باتر مغذی لیپیدهای پوست بوده و به طور موثر نها را مرطوب می کند، سد دفاعی پوست را ترمیم کرده و از آن محافظت می کند.


روش مصرف کرم ضدلک:

 مرحله سوم از روتین لک درمانی پوست شما می باشد. برای استفاده به عنوان کرم شب، پس از پاکسازی، بر روی تمامی نواحی صورت، گردن و قفسه سینه استفاده کنید. با حرکات رو به بالا، ماساژ دهید تا کاملا جذب شود. از تماس با نواحی اطراف چشم خودداری کنید. استفاده برای خانم های باردار و شیرده ممنوع می باشد.


ترکیبات کرم ضدلک:

آب، نیاسین آمید، گلیسرین، ستیل الکل، پروپیلن گلیکول، PPG-15 استئاریل اتر، اکتیل دودکانول، PEG-100 استئارات، گلیسریل استئارات، ایزوپروپیل پالمیتات، دی متیکون، اتیل هگزیل متوکسی سینمات، هگزیل ریسورسینول، آلفا-آربوتین، موم زنبور عسل، شی باتر، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلوئیل دی متیل تارات کوپلیمر، صمغ زانتان، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، اتیل هگزیل گلیسرین، دی سدیم EDTA ،سربیتان ایزواستئارات، فنوکسی اتانول، پلی سربات 60 ،لیمونن، لینالول، سیترونلال. 


لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند.
 
لک های تیره پوست را از بین برده و در طول شب رنگ پوست را احیا می کند. 


کرم ضدلک برای چه پوستی مناسب است؟ 

پوست فاقد درخشندگی، پوست دارای لک و تناژ ناهماهنگ. 


چرا از کرم ضدلک استفاده می کنیم؟

+به دلیل یک پارچه سازی، بازسازی و استحکام بخشی پوست
+ تجمع رنگدانه ها را مورد هدف قرار می دهد
+ بافت کرمی و مخملین کردن پوست پس از استفاده از محصول


مواد موثره کرم ضدلک چیست؟

 WHITE-D SOSKIN ،تغلیظ شده در هگزیل رسورسینول، تجمع رنگدانه ها را مورد هدف قرار می دهد و بدین ترتیب به کمرنگ کردن لک های قابل مشاهده پوست کمک کرده و از ظهور لک های جدید جلوگیری می کند. 
شی باتر مغذی لیپیدهای پوست بوده و به طور موثر نها را مرطوب می کند، سد دفاعی پوست را ترمیم کرده و از آن محافظت می کند.


روش مصرف کرم ضدلک:

 مرحله سوم از روتین لک درمانی پوست شما می باشد. برای استفاده به عنوان کرم شب، پس از پاکسازی، بر روی تمامی نواحی صورت، گردن و قفسه سینه استفاده کنید. با حرکات رو به بالا، ماساژ دهید تا کاملا جذب شود. از تماس با نواحی اطراف چشم خودداری کنید. استفاده برای خانم های باردار و شیرده ممنوع می باشد.


ترکیبات کرم ضدلک:

آب، نیاسین آمید، گلیسرین، ستیل الکل، پروپیلن گلیکول، PPG-15 استئاریل اتر، اکتیل دودکانول، PEG-100 استئارات، گلیسریل استئارات، ایزوپروپیل پالمیتات، دی متیکون، اتیل هگزیل متوکسی سینمات، هگزیل ریسورسینول، آلفا-آربوتین، موم زنبور عسل، شی باتر، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلوئیل دی متیل تارات کوپلیمر، صمغ زانتان، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، اتیل هگزیل گلیسرین، دی سدیم EDTA ،سربیتان ایزواستئارات، فنوکسی اتانول، پلی سربات 60 ،لیمونن، لینالول، سیترونلال. 


لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند.
 

دیدگاه کاربران

شما نیز دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.