محصولی یافت نشد

سُسکین

آبرسان پوست چرب

سُسکین

آبرسان پوست چرب

دیدگاه کاربران 0
تماس بگیرید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
  • توضیحات

  • دیدگاه کاربران

تسکین دهنده احساسات ناخوشایند در پوست بوده و عملکرد سد دفاعی پوست را بهبود می بخشد. 
ضد جوش های سرسیاه 

 

این محصول برای چه پوستی مناسب است؟
 پوست آسیب دیده و مستعد آکنه
 
چرا از این محصول استفاده می کنیم؟
+ بدلیل تسکین دهندگی، حفاظت و بازسازی پوست
+ یاری دهنده درمان های پوستی ست
+ بافت عالی و سبک، غیرچرب و غیرچسبناک

 

 مواد موثره آن چیست؟ 
لیپیدهای مناسب و غیرچرب پوست را از بی آبی و حس زمختی محافظت می کند.
 اسید گلیسیریتینیک ترکیب شده با کالاندولا قرمزی و عوارض جانبی مرتبط با خشکی پوست را کاهش می دهد. 
دی پنتانول برای حفظ عملکرد سد دفاعی پوست به کار رفته است. 

 

روش مصرف: 
مرحله دوم از روتین مراقبت پوستی شما می باشد. پس از پاکسازی پوست، بر روی تمامی نواحی صورت استفاده کنید. 

 

ترکیبات:
 آب، گلیسیرین، سربیتان پالمیتات، C12-15 ، الکیل بنزوئات، دی کاپریلیل اتر، گلیسریل استئارات، 100 PEG- استئارات، روغن بادام شیرین، ایزونونیل ایزونونات، کافئین، پنتیلن گلیکول، الکل دنات، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلیل دی متیل تارات کوپلیمر، پلی آکریل آمید، لسیتین، کاپریلیل گلیکول، کلروفنسین، 14-13 C ایزوپارافین، صمغ زانتان، دی سایلن گلیکول، لینولیک اسید، نیاسین آمید، گلیسرهتینیک اسید، سدیم سیترات، دی سدیمEDTA ، فنوکسی اتانول، سدیم اسکوربیل فسفات، صمغ بیوساکارید، توکوفریل استات، لورث 7 ،سدیم هیالورونات، پنتانول، پروپیلن گلیکول، اسید استئاریک، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، سربیتان ایزواستئارات، پلی سربات 60 ،آسیاتیکوساید، گلوکانات روی، گلوکانات منیزیم، پالمیتیک اسید، آسیاتیک اسید، مدیکاسیک اسید، آلومینا، لینولنیک اسید، توکوفرول استات، تری اتانول آمین، روغن دانه سویا، 77891 CI/ تیتانیوم اکساید، 77019 CI/ میکا

 

لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند. 

 

تاثیرگذاری از روز 28 استفاده از محصول
100% پوست نرم تر شده و حس سفتی و زمختی نخواهد داشت
95% رطوبت رسان و تقویت کننده سد دفاعی پوست
95% کاهش دهنده قرمزی پوست.
 
تسکین دهنده احساسات ناخوشایند در پوست بوده و عملکرد سد دفاعی پوست را بهبود می بخشد. 
ضد جوش های سرسیاه 

 

این محصول برای چه پوستی مناسب است؟
 پوست آسیب دیده و مستعد آکنه
 
چرا از این محصول استفاده می کنیم؟
+ بدلیل تسکین دهندگی، حفاظت و بازسازی پوست
+ یاری دهنده درمان های پوستی ست
+ بافت عالی و سبک، غیرچرب و غیرچسبناک

 

 مواد موثره آن چیست؟ 
لیپیدهای مناسب و غیرچرب پوست را از بی آبی و حس زمختی محافظت می کند.
 اسید گلیسیریتینیک ترکیب شده با کالاندولا قرمزی و عوارض جانبی مرتبط با خشکی پوست را کاهش می دهد. 
دی پنتانول برای حفظ عملکرد سد دفاعی پوست به کار رفته است. 

 

روش مصرف: 
مرحله دوم از روتین مراقبت پوستی شما می باشد. پس از پاکسازی پوست، بر روی تمامی نواحی صورت استفاده کنید. 

 

ترکیبات:
 آب، گلیسیرین، سربیتان پالمیتات، C12-15 ، الکیل بنزوئات، دی کاپریلیل اتر، گلیسریل استئارات، 100 PEG- استئارات، روغن بادام شیرین، ایزونونیل ایزونونات، کافئین، پنتیلن گلیکول، الکل دنات، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلیل دی متیل تارات کوپلیمر، پلی آکریل آمید، لسیتین، کاپریلیل گلیکول، کلروفنسین، 14-13 C ایزوپارافین، صمغ زانتان، دی سایلن گلیکول، لینولیک اسید، نیاسین آمید، گلیسرهتینیک اسید، سدیم سیترات، دی سدیمEDTA ، فنوکسی اتانول، سدیم اسکوربیل فسفات، صمغ بیوساکارید، توکوفریل استات، لورث 7 ،سدیم هیالورونات، پنتانول، پروپیلن گلیکول، اسید استئاریک، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، سربیتان ایزواستئارات، پلی سربات 60 ،آسیاتیکوساید، گلوکانات روی، گلوکانات منیزیم، پالمیتیک اسید، آسیاتیک اسید، مدیکاسیک اسید، آلومینا، لینولنیک اسید، توکوفرول استات، تری اتانول آمین، روغن دانه سویا، 77891 CI/ تیتانیوم اکساید، 77019 CI/ میکا

 

لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند. 

 

تاثیرگذاری از روز 28 استفاده از محصول
100% پوست نرم تر شده و حس سفتی و زمختی نخواهد داشت
95% رطوبت رسان و تقویت کننده سد دفاعی پوست
95% کاهش دهنده قرمزی پوست.
 
تسکین دهنده احساسات ناخوشایند در پوست بوده و عملکرد سد دفاعی پوست را بهبود می بخشد. 
ضد جوش های سرسیاه 

 

این محصول برای چه پوستی مناسب است؟
 پوست آسیب دیده و مستعد آکنه
 
چرا از این محصول استفاده می کنیم؟
+ بدلیل تسکین دهندگی، حفاظت و بازسازی پوست
+ یاری دهنده درمان های پوستی ست
+ بافت عالی و سبک، غیرچرب و غیرچسبناک

 

 مواد موثره آن چیست؟ 
لیپیدهای مناسب و غیرچرب پوست را از بی آبی و حس زمختی محافظت می کند.
 اسید گلیسیریتینیک ترکیب شده با کالاندولا قرمزی و عوارض جانبی مرتبط با خشکی پوست را کاهش می دهد. 
دی پنتانول برای حفظ عملکرد سد دفاعی پوست به کار رفته است. 

 

روش مصرف: 
مرحله دوم از روتین مراقبت پوستی شما می باشد. پس از پاکسازی پوست، بر روی تمامی نواحی صورت استفاده کنید. 

 

ترکیبات:
 آب، گلیسیرین، سربیتان پالمیتات، C12-15 ، الکیل بنزوئات، دی کاپریلیل اتر، گلیسریل استئارات، 100 PEG- استئارات، روغن بادام شیرین، ایزونونیل ایزونونات، کافئین، پنتیلن گلیکول، الکل دنات، هیدروکسی اتیل آکریلات/سدیم آکریلیل دی متیل تارات کوپلیمر، پلی آکریل آمید، لسیتین، کاپریلیل گلیکول، کلروفنسین، 14-13 C ایزوپارافین، صمغ زانتان، دی سایلن گلیکول، لینولیک اسید، نیاسین آمید، گلیسرهتینیک اسید، سدیم سیترات، دی سدیمEDTA ، فنوکسی اتانول، سدیم اسکوربیل فسفات، صمغ بیوساکارید، توکوفریل استات، لورث 7 ،سدیم هیالورونات، پنتانول، پروپیلن گلیکول، اسید استئاریک، اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی، سربیتان ایزواستئارات، پلی سربات 60 ،آسیاتیکوساید، گلوکانات روی، گلوکانات منیزیم، پالمیتیک اسید، آسیاتیک اسید، مدیکاسیک اسید، آلومینا، لینولنیک اسید، توکوفرول استات، تری اتانول آمین، روغن دانه سویا، 77891 CI/ تیتانیوم اکساید، 77019 CI/ میکا

 

لیست ترکیبات مورد استفاده در محصولات ما به طور مرتب به روزرسانی می شود. قبل از استفاده از هر یک از محصولات برند ما، به شما توصیه می شود که لیست ترکیبات روی بسته بندی را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این ترکیبات برای استفاده شخصی شما مناسب می باشند. 

 

تاثیرگذاری از روز 28 استفاده از محصول
100% پوست نرم تر شده و حس سفتی و زمختی نخواهد داشت
95% رطوبت رسان و تقویت کننده سد دفاعی پوست
95% کاهش دهنده قرمزی پوست.
 

دیدگاه کاربران

شما نیز دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.